DATAPEOPLE servicerer et bredt udsnit af virksomheder – store som små i det Østjyske. Vores kunder dækker hele paletten fra produktions-/servicevirksomheder til handel og små iværksætter-virksomheder. Fælles for dem alle er, at de ønsker at koncentrere sig 100 % om deres kerne-forretning -  og trygt overlade al IT drift og support til os.

Og det kan de gøre, for DATAPEOPLE er ikke en helt almindelig IT leverandør. Vi involverer os 100 % i virksomhedens hverdag og således dens behov for vores kompetencer. Vi har naturligvis en teknisk tilgang - men lige så vigtigt, en helstøbt og forretningsmæssig forståelse for de udfor-dringer og IT opgaver, de tumler med.


PensionsGruppen Horsens i eksklusivt samarbejde med Skandia Norden:
”Altid tilgængelig og til at forstå” 

Opgave: Leverandør af IT, rådgiver om IT relaterede spørgsmål. Levering af en mail løsning, som bruges af PensionsGruppen i hele Danmark.

(4 lokationer) - Henrik Simonsen udtaler:

”I forbindelse med en fusion af flere afdelinger havde vi brug for en leverandør, der kunne skabe os en fælles IT platform på tværs af vores lokationer. Især i.f.t. et integreret mailsystem og ikke mindst opkobling til en fælles vidensbank. Vi koblede DATAPEOPLE på opgaven, og det har bare virket fra 1. dag! De var dygtige til at afdække vores virksomheds behov på tværs af geografien. Og de fandt en optimal løsning, der hurtigt blev etableret, sat op - og i drift. DATAPEOPLE sad ude på hver enkelt af lokationerne og fik det sat op - og i dag ydes der blot fjernsupport, når der er problemer. Jeg har oplevet et stort personligt engagement og ansvarlighed overfor opgaverne. De er altid tilgængelige - online, klar til at supportere os. De slipper os ikke, selvom løsningen er leveret. De er kompetente og formidler de tunge ting ukompliceret og i øjenhøjde, så det er til at forstå.”


Luminex A/S:  ”DATAPEOPLE fik struktur på vores IT"

Opgave: Dokumentation af bestående IT installation, ansvar for serverdrift, vedligeholdelse af brugere på netværk samt IP telefoni.  Claus Søgaard udtaler:

”Vi havde brug for at få ryddet op i vores IT systemer. Få skabt system og struktur og ikke mindst få et samlet overblik over, hvad vi havde og få det dokumenteret. DATAPEOPLE lavede sammen med os en SWOT analyse af vores eksisterende IT løsninger og en efterfølgende behovsanalyse af, hvilke løsninger vi havde brug for, så vi kunne udvikle os videre. De fremkom med forslag, og vi lyttede til deres konklusioner.

Teamet i DATAPEOPLE udstråler en stor viden, kompetence og erfaring på området. Og så er de altid i godt humør og engagerede.

I starten var vi lidt bekymrede over størrelsen af virksomheden. Men hurtigt så vi det som en styrke at have en personlig IT kompetenceperson knyttet til vores virksomhed med et stort netværk af kompetencer bag sig til at supplere efter behov.”